Rekenen voor alle kinderen begrijpelijk maken

Rekenen Voortgezet onderwijs

Voor verschillende vakken in het voortgezet onderwijs hebben leerlingen rekenvaardigheden nodig. Dat geldt niet alleen voor wiskunde, maar bijvoorbeeld ook voor natuurkunde, scheikunde en economie. Het is de bedoeling dat leerlingen die vaardigheden op de lagere school hebben verworven. 

Op de middelbare school wordt er weinig mee geoefend, terwijl dat juist zo belangrijk is. Leerlingen hebben automatismen nodig om verder te komen. De vraag wat bijvoorbeeld de wortel van 36 is, mag geen puzzel meer voor hen zijn. De reden dat scholieren in Singapore het zo goed doen met wiskunde, is dat daar in het onderwijs veel nadruk ligt op oefenen met de basisrekenvaardigheden.

Succes in wiskunde

Wiskundeles in het voortgezet onderwijs

Voor succes in wiskunde hebben leerlingen rekenvaardigheden en samenhangende cognitieve denkschema’s nodig. Dat zijn de denkstappen die nodig zijn om een wiskundig vraagstuk op te lossen. Samenhangende cognitieve denkschema’s ontwikkel je niet door een week voor een proefwerk dingen uit je hoofd te leren, maar door veel ervaring op te doen met allerlei soorten opgaven.

gevarieerd leren

VR in het voortgezet onderwijs

Wiskundedocenten op de middelbare school doen hun uiterste best om hun leerlingen op een aantrekkelijke en gevarieerde manier te laten oefenen, maar de faciliteiten daarvoor zijn beperkt. Ze kunnen niet op tegen de uitstapjes die hun collega’s van talen, geschiedenis en aardrijkskunde aan hun leerlingen bieden. 

Met VRonderwijs hebben wiskundedocenten in troef in handen om leerlingen weer plezier te geven in wiskunde. De VRonderwijs-games zijn zo nieuw en bijzonder, dat leerlingen er zelf mee aan de slag willen. Voor het voortgezet onderwijs zijn de VR-games Rekenkubus en Ontsnap de wiskunde beschikbaar.

Start vandaag nog

Probeer het gewoon eens

Ervaar onze Virtual reality oplossing en zet de eerste stap naar een betere rekenvaardigheid.